Gründerånd, fokus og langsiktighet går som en rød tråd gjennom Bjørn Rune Gjelstens historie. Dette er verdier som også utgjør fundamentet for Gjelsten Holding konsernet.

Vår logo, som inneholder en ørn og en lilje, er inspirert av et familievåpen fra 1500-tallet, og Gjelsten-familiens aner går tilbake til gårdene Gjelsten og Nakken nordøst for Ålesund. Familiens historie preges både av handel og næringsutvikling.

Fra 1871 drev handelsfirmaet P. A. Gjelsten en betydelig virksomhet innen handel og skipsfart fra Fiksdal, som inntil første verdenskrig var et av de største handelsstedene mellom Trondheim og Bergen.

Bjørn Rune Gjelsten var i perioden 1990-1995 sentral i utviklingen av RGI som i 1996 fusjonerte med Aker. Gjelsten var styreleder i Aker og konsernsjef i Aker RGI fra 1996 til 2000. Aker RGI kontrollerte da en omsetning på over 50 milliarder kroner og hadde over 30.000 ansatte. Utviklingen i Aker RGI var bygget på tydelige verdier: Klare mål, tydelig fokus, hardt arbeid og aktivt eierskap. Disse verdiene utgjorde også fundamentet da Gjelsten i år 2000 etablerte Gjelsten Holding. Siden etableringen av Gjelsten Holding i år 2000 er det skapt betydelige verdier.

Konsernet har hatt en god resultatutvikling og har i dag en solid finansiell plattform som gjør oss godt rustet for videre vekst og verdiskapning.

Gjelsten Holding skaper verdier gjennom aktivt eierskap

Vi tilfører våre bedrifter kompetanse og kapital

Vi krever engasjerte og beslutningsdyktige medarbeidere

Bjørn Rune Gjelsten

Eier og styreleder

Gjelsten Holding

Henrik Schüssler

CEO

Gjelsten Holding

Rune Marsdal

CFO

Gjelsten Holding

Petter Schouw-Hansen

Prosjektdirektør

Gjelsten Holding

Ola T. Gjørtz

Prosjektansvarlig

Gjelsten Holding

Lars Kristian E. Berge

Økonomi/Prosjekt

Gjelsten Holding

Gerd Ismar Gulbrandsen

Prosjektmedarbeider

Gjelsten Holding

Marit Solheim

PA

Gjelsten Holding

Kjetil Tofthagen

Prosjektansvarlig

Gjelsten Holding

Lasse Lundhaug

CEO

Profier

Asgeir Solheim

CEO

Fabritius

Anders Lægreid

CEO

NOAH

Ole-Henrik Skirstad

CEO

Sport 1

Anders Fjeld

CEO

Kid

Carlos de Sousa

CEO

Ultimovacs

Per Christian Nilseng

Daglig Leder

Pellestova Hotell

Stranden 11, 0250 Oslo, Norway
+47 22 01 05 40
mail@gjelsten.no