Gründerånd, fokus og langsiktighet

Gründerånd, fokus og langsiktighet går som en rød tråd gjennom Bjørn Rune Gjelstens historie. Dette er verdier som også utgjør fundamentet for Gjelsten Holding konsernet.

Vår logo, som inneholder en ørn og en lilje, er inspirert av et familievåpen fra 1500-tallet, og Gjelsten-familiens aner går tilbake til gårdene Gjelsten og Nakken nordøst for Ålesund. Familiens historie preges både av handel og næringsutvikling.

Fra 1871 drev handelsfirmaet P. A. Gjelsten en betydelig virksomhet innen handel og skipsfart fra Fiksdal, som inntil første verdenskrig var et av de største handelsstedene mellom Trondheim og Bergen.

Bjørn Rune Gjelsten var i perioden 1990-1995 sentral i utviklingen av RGI som i 1996 fusjonerte med Aker. Gjelsten var styreleder i Aker og konsernsjef i Aker RGI fra 1996 til 2000. Aker RGI kontrollerte da en omsetning på over 50 milliarder kroner og hadde over 30.000 ansatte. Utviklingen i Aker RGI var bygget på tydelige verdier: Klare mål, tydelig fokus, hardt arbeid og aktivt eierskap. Disse verdiene utgjorde også fundamentet da Gjelsten i år 2000 etablerte Gjelsten Holding. Siden etableringen av Gjelsten Holding i år 2000 er det skapt betydelige verdier.

Konsernet har hatt en god resultatutvikling og har i dag en solid finansiell plattform som gjør oss godt rustet for videre vekst og verdiskapning.

Nøkkeltall

NOK mill. 2022 2021 2020 2019 2018
Inntekter 3 468 3 899 3 296 3 395 3 207
EBITDA 778 1 396 1 198 790 655
Driftsresultat 605 1 217 987 544 481
Resultat før skatt 486 1 046 812 448 382
Bjørn Rune Gjelsten

Bjørn Rune Gjelsten
Eier og styreleder

Petter Schouw-Hansen

Petter Schouw-Hansen
Direktør

+47 482 24 534

Ola T. Gjørtz

Ola T. Gjørtz
Direktør

+47 930 33 322

Lars Kristian Evjen Berge

Lars Kristian Evjen Berge
Økonomi/Prosjekt

+47 959 44 455

Kjetil Tofthagen

Kjetil Tofthagen
Prosjektansvarlig

+47 414 44 615