Våre virksomheter

Vår strategi er eiendomsinvestering og -utvikling, samt strategiske investeringer i industri- og handelsselskaper.

Fabritius Gruppen (100 %)

Fabritius utvikler og forvalter sentrale lager- og logistikkeiendommer i Stor-Oslo i tilknytning til hovedfartsårer. Selskapet har de senere årene bygget moderne lagerbygg for en rekke større aktører som f.eks. Sport Holding, Europris, OneMed og 360 Logistics. Selskapet har store utviklingsområder på Gardermoen og i Drøbak. Fabritius er også eier av construction management selskapet A Bygg, samt deleier i Eidos som driver byutvikling på Lierstranda.

Besøk Fabritius Gruppen

Erik Stensli

Erik Stensli
CEO

Værdalsbruket (100 %)

Med sine 900.000 daa er Værdalsbruket Norges største, privateide eiendom. Selskapet driver i tillegg til jakt- og fiskevirksomhet også omfattende skogsdrift, og besitter store kalkforekomster som utvinnes i partnerskap med Verdalskalk og Heidelberg. Værdalsbruket er videre en stor aksjonær i InnTre Kjeldstad som driver tømmerproduksjon, sagbruk og treforedling.

Besøk Værdalsbruket

Anders Børstad

Anders Børstad
Daglig leder

Gjelsten Bolig (84 %)

Gjelsten Bolig er en av Norges største utviklere av handels- og boligprosjekter i og rundt Norges største byer. Gjelsten Bolig har de siste tiårene bygget over 12.000 boliger og 800.000 m2 handels- og næringsarealer, og har til enhver tid et stort antall prosjekter med flere tusen boliger under utvikling.

Besøk Gjelsten Bolig

Even Jermstad

Even Jermstad
CEO

Pellestova Hotell (100 %)

Med en historie som strekker seg tilbake til 1946 har Pellestova alltid vært et yndet sted for skiløpere og mosjonister som vil trene eller ta en rast. Hotellet har flere restauranter og en vinkjeller av de sjeldne, og tilbyr overnatting og konferansefasiliteter i fantastiske omgivelser, i tillegg til en rekke aktiviteter sommer som vinter. Alle hotellrom er nylig totalrenovert, og høsten 2024 står en ny hotellfløy med 30 rom klar til bruk. I tillegg bygges det nå 16 stk. eksklusive selveierleiligheter som overleveres til heldige kjøpere sommeren 2025.

Besøk Pellestova Hotell

Per Christian Nilseng

Per Christian Nilseng
Hotelldirektør

NOAH (100 %)

NOAH er en ledende, europeisk aktør innen behandling av uorganiske masser, og har siden 1991 sikret at farlige stoffer ikke har havnet i naturen. Selskapet er en samfunnskritisk aktør som spiller en avgjørende rolle for Norge og en lang rekke av landets industribedrifter, ved at Norges internasjonale forpliktelser knyttet til avfall kan oppfylles, og ved at biprodukter og avfallsstoffer fra industrivirksomhet gjenvinnes og resirkuleres. NOAH driver gjennom det heleide datterselskapet Rekefjord Stones også utvinning og salg av høykvalitetsstein til det norske og europeiske markedet. NOAH er også deleier av Morrow Batteries som utvikler fremtidens batteriløsninger.

Besøk NOAH

Anders Lægreid

Anders Lægreid
CEO

Ultimovacs (19 %)

Ultimovacs er et norsk bioteknologiselskap som utvikler en immunterapeutisk og universell kreftvaksine som i kombinasjon med andre typer kreftbehandling kan benyttes mot de fleste former for kreft. Selskapet har et omfattende klinisk program, som bla. inkluderer fem ulike Fase II studier med mer enn 670 pasienter knyttet til fem ulike kreftformer. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Besøk Ultimovacs

Carlos de Sousa

Carlos de Sousa
CEO

Helgeland Invest (83 %)

Helgeland Invest er et regionalt investeringsselskap med utspring i helgelandskysten som fokuserer på eiendomsinvesteringer og bærekraftige og fremtidsrettede investeringer i vekst- og teknologibedrifter i Nord-Norge. Selskapet er gjennom sitt eierskap i Vigner Olaisen AS aksjonær i Nova Sea som driver en ledende lakseoppdrettsvirksomhet på Lovund, samt aksjonær i batteriutviklingsselskapet Freyr Battery.

Besøk Helgeland Invest

Håkon Stanghelle

Håkon Stanghelle
CEO

Sport Holding (47 %)

Sport Holding er Norges største sportsaktør med rundt 375 fagbutikker og spesialforretninger over hele Norge som tilbyr sportsutstyr og bekledning av høy kvalitet fra kjente merkevarer gjennom konseptene Anton Sport, Sport 1, Intersport, Löplabbet, Sportsnett og Skandinavisk Høyfjellsutstyr. Sport Holding er også eier av Bergans Fritid som har utviklet teknisk bekledning og friluftsutstyr til dedikerte turfolk i over 110 år.

Besøk Sport Holding

Ole-Henrik Skirstad

Ole-Henrik Skirstad
CEO